POSTUP PRO PŘIJETÍ DO CENTRA


  1. V případě zájmu o poskytnutí sociální služby v SC je možné si telefonicky nebo e-mailem domluvit schůzku se sociální pracovnicí, při které budou zájemci předány základní informace o poskytované službě, provedena prohlídka zařízení a poskytnuty potřebné formuláře (Žádost o přijetíVyjádření lékařePodmínky poskytnutí služebCeník ), které jsou také ke stažení níže nebo dostupné přímo v našem SC.
  2. Vyplněné formuláře lze doručit poštou nebo osobně. Po přijetí formulářů je zájemce zařazen do evidence žadatelů o umístění a žadatel (zákonný zástupce) je písemně informován. Poté probíhá sociální šetření (telefonické, písemné, osobní.)
  3. Na základě zdravotního stavu žadatele a volných ubytovacích kapacit se rozhoduje o přijetí žadatele
  4. Následně je domluven termín nástupu a podepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby.
  5. Před nástupem je vhodné se seznámit s doporučením Co si vzít sebou

KE STAŽENÍ

Žádost o přijetí.docx (28kb)

Vyjádření lékaře.doc (73kb)

Podmínky pro poskytnutí služeb.docx (44kb)

Vzorová smlouva.docx (44kb)

Co si vzít s sebou.docx (35kb)

Ceník služeb.doc (47kb)