PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY 

 

Milé rodiny a blízcí našich klientů,

od 29. 3. 2021 jsou povoleny návštěvy v našem zařízení.

Jsme velice rádi, že naši klienti se mohou znovu vídat se svými nejbližšími. Zároveň však cítíme velkou zodpovědnost za zdraví našich klientů i zaměstnanců. Z toho důvodu je nezbytné, aby všichni, kteří se do našeho zařízení vypraví, respektovali následující pravidla:

 

1) Svou návštěvu naplánujte v návštěvní době: PONDĚLÍ - NEDĚLE od 14:00 do 16:30h. Počet návštěvníků v jednom čase pro jednoho klienta je omezen na max. 2 osoby. Osoby přicházející za klientem musí omezit osobní fyzický kontakt (podání ruky, líbání na ústa či tvář).

2) Návštěvu je nutné si předem domluvit v pracovní dny na tel. čísle: 494 322 629, během dopoledních hodin.

3) Své blízké navštivte pouze, pokud nemáte žádné příznaky nachlazení. Před setkáním s vašim blízkým Vám bude změřena tělesná teplota a v případě, že Vaše teplota bude vyšší než 37,0°C nebude Vám návštěva umožněna.

4a) Návštěva bude umožněna pouze osobám, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.

4b) osobám, které v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

4c) osobám, které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 nebo od aplikace první dávky uplynulo nejméně 22 dnů, a očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění, ale ne více než 9 měsíců po očkování. Stále je možnost testování i přímo u nás v zařízení před zahájením návštěvy, pokud budete mít o tuto službu zájem, vždy se nahlaste na tel. čísle: 494 322 629 a budou Vám nabídnuté volné termíny.

5) Při příchodu Vás prosíme, abyste vyplnili a podepsali prohlášení o svém zdravotním stavu, že jste se nesetkali s nemocným na covid a nemáte nařízenou karanténu.

6) Návštěva bude povolena pouze osobám v respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátorem je nutné si krýt nos a ústa po čas celé návštěvy. Pokud nebudete nařízení respektovat, může Vám být návštěva ukončena.

7) Všichni příchozí si musí před setkáním s naším klientem dezinfikovat ruce. Dezinfekce je při vstupu do našeho zařízení a na každém oddělení.

 

Zmíněná nařízení je nutné dodržovat, abychom mohli i nadále zajistit bezpečné prostředí pro naše klienty i zaměstnance. Vezměte prosím, na vědomí, že nastavená pravidla se vyvíjí dle aktuálních statistik a mohou se měnit.

Domov pro seniory Přepychy

Domov pro seniory nabízí pobytové sociální služby seniorům, osobám se zdravotním postižením, chronicky či nevyléčitelně nemocným osobám se sníženou soběstačností, pro které je dlouhodobě složité nebo nemožné žít spokojeně a soběstačně ve vlastním domácím prostředí. Kromě poskytnutí celoročního příjemného ubytování, dobrého a vhodného jídelníčku a zajištění sociální péče podporujeme naše klienty v samostatnosti a aktivním trávení času.Reference

Paní Macháňová

Moji milí, děkuji za krásná slova od Karla, Vámi zprostředkovaná. Byla jsem dojatá k slzám, neboť jsem si uvědomila, jak obrovské štěstí potkalo Káju, že se dostal do laskavé péče právě Vašeho zařízení. Kájova maminka (moje zesnulá sestřenice) by měla radost. Velmi Vám děkuji za vše, co pro něj děláte a zůstávám se srdečným pozdravem.

Bc.Daniela Stejskalová, staniční sestra

Vážení, 
chtěla bych jménem svým a svých kolegyň poděkovat za profesionální přístup 
Vašemu zaměstnanci panu Ondřejovi Štafovi, který byl u nás jako doprovod paní 
Anně, která u nás podstoupila ambulantní operaci šedého zákalu obou 
očí. Pan Štafa se o paní Novotnou velmi vzorně a pozorně staral po celou dobu 
pobytu na našem stacionáři, byl velmi ochotný, pozorný a nám všem nápomocný. 
Velice si takové spolupráce vážíme. 
Ještě jednou děkujeme a přejeme hezký den. 

Hanušová P.

Děkuji za pondělní náštěvu a to že jsem se mohla zapojit do  programu ježiškovi vnoučata . Jsem ještě dnes z toho moc unešená a spokojená dobrý skutky se musí plnit i po vánocích a já bych vám ještě jednou všem moc poděkovala a napsala že po celý jeden rok  pokud budete potřebovat něco upéct tak jsem kdys pozici a to zadarmo ,ale tím nekončím dalším je že na další Vánoce  taky s vámi budu počítat a upeču vám cukroví a vánočku pro dědečky a babičky.


 

Trvalý rozvoj kvality v pobytových zařízeních sociálních služeb skupiny AHC
realizace projektu: 1.4.2020 - 31.3.2022
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015332
je spolufinancován Evropskou unií.

logo eu fond
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb v pobytových zařízeních žadatele a partnerů. Záměrem je nastavit a implementovat procesy, které budou vést k trvalému rozvoji kvality SSL, s přímým dopadem na kvalitu života uživatelů a s reflektováním moderních metod v oboru.

Celkové způsobilé náklady 5 215 825,00
Vlastní financování způsobilých výdajů 782 373,75
Dotace 4 433 451,25