Veřejný závazek

Veřejný závazek Senior centra Přepychy zahrnuje poslání, cíle, principy poskytovaných služeb vůči cílovým skupinám.

Poslání Senior centra Přepychy

Cíle Senior centra Přepychy

Principy poskytování služeb Senior centra Přepychy

Kvalita a komplexnost poskytovaných služeb odborně způsobilým a erudovaným personálem je pro nás tím hlavním závazkem.

Cílové skupiny klientů Senior centra Přepychy

Základní sociální poradenství je poskytováno klientům, žadatelům z řad jednotlivců, také rodin pečujících o své blízké, jejich přátel i nejbližších.

Domov pro seniory je službou, která je poskytována seniorům od 65 let, klientům, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Přepychy
Přepychy 21
517 32 Přepychy